29 Μαρτίου 2016

Ερευνητική ομάδα του MIT δημιούργησε drone που ζωγραφίζει ότι και εσύ (Video)

Τα drones έχουν μπει εδώ και καιρό στην καθημερινότητα μας, εκτός από ένα gadget μπορούν αν χρησιμοποιηθούν σωστά να γίνουν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο.

Μια τέτοια υλοποίηση έκανε και το MIT δημιουργώντας ένα drone το οποίο ζωγραφίζει ότι και εσύ, ο χειρισμός του γίνεται μέσα από ένα πενάκι που λειτουργεί σαν τηλεχειριστήριο.

Μια τέτοια υλοποίηση θα μπορούσε να λύσει τα χέρια από σχεδιαστές, ζωγράφους αλλά και άτομα με αναπηρία αφού από την καρέκλα του γραφείου τους θα μπορούν να ζωγραφίσουν από πίνακες έως ολόκληρες μακέτες σε κτήρια.